Academic Work

update note: 2019 tarihli malzeme eklenecek. Aşağıdaki malzeme dağınık. Belki bir gün alfabetik sıraya sokabiliriz fırsat bulursak.

Agius, C., & Keep, D. (2018). The politics of identity: Place, space and discourse. Oxford University Press.

Akçalı, E. (2018). Do popular assemblies contribute to genuine political change? Lessons from the park forums in Istanbul. South European Society and Politics, 23(3), 323–340.

Aluç, E., & Ersoy, M. (2018). Turkish newspapers’ peace journalism exam: Gezi Park protests. Quality & Quantity, 52(1), 195–207.

Aytaç, S. E., Schiumerini, L., & Stokes, S. (2018). Why do people join backlash protests? Lessons from Turkey. Journal of Conflict Resolution, 62(6), 1205–1228.

Battini, A., & Koşulu, D. (2018). When ultras defend trees: framing politics through subcultural fandom-comparing UltrAslan and Çarşı before and during Occupy Gezi. Soccer & Society, 19(3), 418–439.

Bilgiç, A. (2018). Reclaiming the national will: resilience of Turkish authoritarian neoliberalism after Gezi. South European Society and Politics, 23(2), 259–280.

Christofis, N. (2018). The AKP’s “Yeni Turkiye” Challenging the Kemalist Narrative? Mediterranean Quarterly, 29(3), 11–32.

Giglou, R. I., d’Haenens, L., & Ogan, C. (2018). Social Media Responses of the Turkish Diaspora to Protests in Turkey: The Impact of Gezi on Attitude and Behavioural Change. In Diaspora and Media in Europe (pp. 97–125). Springer.

Giglou, R. I., Ogan, C., & d’Haenens, L. (2018). The ties that bind the diaspora to Turkey and Europe during the Gezi protests. New Media & Society, 20(3), 937–955.

Göksel, O., & Tekdemir, O. (2018). Questioning the ‘immortal state’: the Gezi protests and the short-lived human security moment in Turkey. British Journal of Middle Eastern Studies, 45(3), 376–393.

Hodges, A., & Brentin, D. (2018). Fan protest and activism: football from below in South-Eastern Europe. Soccer & Society, 19(3), 329–336.

Jost, J. T., Barberá, P., Bonneau, R., Langer, M., Metzger, M., Nagler, J., … Tucker, J. A. (2018). How social media facilitates political protest: Information, motivation, and social networks. Political Psychology, 39, 85–118.

Mercea, D., Karatas, D., & Bastos, M. T. (2018). Persistent activist communication in occupy Gezi. Sociology, 52(5), 915–933.

Nuhrat, Y. (2018). Ultras in Turkey: othering, agency, and culture as a political domain. Sport in Society, 21(6), 870–882.

Odabaş, M., & Reynolds-Stenson, H. (2018). Tweeting from Gezi park: social media and repression backfire. Social Currents, 5(4), 386–406.

Ozduzen, O. (2018). Cinema-going during the Gezi protests: claiming the right to the Emek movie theatre and Gezi Park. Social & Cultural Geography, 19(8), 1028–1052.

Saka, E. (2018). Social Media in Turkey as a Space for Political Battles: AKTrolls and other Politically motivated trolling. Middle East Critique, 27(2), 161–177.

Tansel, C. B. (2018). Authoritarian neoliberalism and democratic backsliding in Turkey: Beyond the narratives of progress. Taylor & Francis.

Turkmenoglu, M. A. (2018). Hope and patience as coping mechanisms of food managers in the face of challenges: the Turkish case. International Journal of Work Organisation and Emotion, 9(3), 209–223.

Türkmenoğlu, M. A. (2018). Putting humanity before brand reputation in the context of Turkey. In Reputation Management Techniques in Public Relations (pp. 339–357). IGI Global.

Uluğ, Ö. M., & Acar, Y. G. (2018). What happens after the protests? Understanding protest outcomes through multi-level social change. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 24(1), 44.

Vicini, F. (2018). Turkish Islamism, conservatism and human rights before and after Gezi: the case of Mazlumder. British Journal of Middle Eastern Studies, 45(5), 760–775.

Yilmaz, Z. (2018). Revising the culture of political protest after the Gezi uprising in Turkey: Radical imagination, affirmative resistance, and the new politics of desire and dignity. Mediterranean Quarterly, 29(3), 55–77.Karaman, O. (2014). Intervention-’Defending Future Commons: The Gezi Experience’by Ozan Karaman. AntipodeFoundation. org.


Taspinar, Ömer. 2007. ‘The Old Turks Revolt.’ Foreign Affairs. http://www.foreignaffairs.com/
articles/63014/%C3%83%C2%B6mer-taspinar/the-old-turks-revolt.

Houston, Christopher. 2013. ‘Thwarted Agency and the Strange Afterlife of Islamism in Militant Laicism in Turkey.’ Contemporary Islam 7:333-351.Traynor, Ian, and Constanze Letsch. "Turkey divided more than ever by Erdoğan’s Gezi Park Crackdown." The Guardian (2013).Turan, O. "Gezi Parkı Direnisi ve Armagan Dünyası." Gezi Park Resistance and the World of Gift-giving], Toplumsal Tarih 238 (2013): 62-73.Nas, Alparslan. "Reframing the Agents of Resistance at Gezi Park." Open Democracy 17 (2013).Azizleri, Emre. "Gezi Park: Turkey's new opposition movement." BBC News, Istanbul (2013).Bulut, E. "In Gezi Park There is Free Food." Medical Care, a Kids Area and a Library (2013).Batuman, Bülent. "Gezi’nin Söz Hali: Mekan, Temsil, Dil." DOSYA 33 (2014): 46-51.BAYHAN, Vehbi. "Yeni Toplumsal Hareketler ve Gezi Parkı Direnişi." Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4.1 (2014): 23-58.Üzümkesici, Tuba. Taksim Topçu Kışlası ve Yakın Çevresinin Tarihsel Dönüşümü. Diss. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.Budak, Ceren, and Duncan J. Watts. "Dissecting the Spirit of Gezi: Influence vs. selection in the Occupy Gezi movement." (2015).Doğan, Mustafa Görkem. "BİR TOPLUMSAL HAREKET OLARAK GEZİ DİRENİŞİ: SÜREKLİ OLANI ARAMAK." Eğitim Bilim Toplum 12.48 (2014): 89-109.Tarakçı, Sezen, and Aysun Hatice Özkan. "Evaluation of Law no. 6306 on Transformation of Areas under Disaster Risk from Perspective of Public Spaces–Gezi Park Case." Iconarp International Journal of Architecture and Planning 3.1 (2015): 63-82.Gülcan, I. Ş. I. K. "YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE SANAL GERÇEKLİK BOYUTUNDA GEZİ PARKI EYLEMLERİ." Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 8.1 (2013): 19-33.Kartal, Ali Fuat. "Gezi Parkı Kütüphanesi." Türk Kütüphaneciliği 27.2 (2013): 251-252.İplikçi, Müge. "Biz Orada Mutluyduk: Gezi Parkı Direnişindeki Gençler Anlatıyor [We Were Happy There: Youngsters in Gezi Park Resistance Tell]." (2013).Acar, Necla Odyakmaz. "Özgürlük Alanı Olarak Sunulan Sosyal Medya ve Taksim Gezi Parkı Eylemleri." Akdeniz İletisim Dergisi 20 (2013): 202-217.Başkaya, F. "Gezi Parkı Direnişi Neden Yeni Bir Paradigmaya İşaret Ediyor?." Why does the Gezi Park Resistance Signify a New Paradigm (2013): 66-72.Türk, C. N. N. "Gezi Parkı’nda namaz kılanları korudular." Those Praying Were Safeguarded in Gezi Park”). June 7 (2013).Yayla, Atilla. "Gezi Üzerine Analizler." Liberal Düşünce 71 (2013): 171-180.Kartay, A., and A. B. Korkut. "Peyzaj Mimarlığı Antropometri İlişkisi: İstanbul Örneği." Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 6.3 (2009): 245-255.ORHAN, Oytun. "Gezi Parkı Olaylarını Ortadoğu’da Kim, Nasıl Algıladı." Ortadoğu Analiz, Temmuz 55 (2013): 16-22.Serin, Cuma. Kentsel park alanlarında optimum aydınlatma tekniği: Taksim gezi parkı örneği. Diss. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.Özkul, Barış. "Gezi Parkı Direnişinden Esen Özdemir, Emrah Aktan, Zişan Tokaç ve Çarşı Grubundan bir aktivist ile söyleşi: İktidarın da muhalefetin de burayla konuşacak bir dili yok." Conversation with Esen Özdemir, Emrah Aktan, Zişan Tokaç and an activist from Çarşı Group from Gezi Park Resistance: Neither the power nor the opposition have a language to talk with here”) Birikim 291.292 (2013): 61-71.Değerlendirmesi, Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı. "Gezi Parkı’nda Ne Oldu?." (2014).Turkmen, Ali Caner, and Ali Taylan Cemgil. "Political interest and tendency prediction from microblog data." Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2014 22nd. IEEE, 2014.Özen, Hayriye, and Özgür Avcı. "Her Yer Taksim Her Yer Direniş: Kentsel Bir Hareketin Ulusal Yayılımı." Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 3.1-2 (2013): 31-45.Üstündag, N. "Gezi Parkı Direnisi ve Türklük." Gezi Park, Resistance in Turkey”). http://gezibrosur. wordpress. com/2013/07/05/gezi-parki-direnisi-ve-turkluk-nazan-ustundag (2013).ERKUŞ, Hakan, and U. Ğ. U. R. Ahmet. "NON-LINEAR MARKET BEHAVIOR AT THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 49.49 (2014).TOPBAŞ, Hasan, and I. Ş. I. K. Umur. "Kurgu İle Gerçeklik Arasında Gezi Parkı Eylemleri ve Soysal Medya." Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4.1 (2014): 197-230.


Korkmaz, Mahmut. "Sosyal medya-kamu politikaları etkileşimi: Gezi Parkı olayları üzerine bir değerlendirme." (2014).Arslan, Zerrin. "Geçmişten Bugüne Eleştirel Bir Orta Sınıf Değerlendirmesi." (2012): 55-92.Gürakar, Tolga. "Bir Direniş Oyunu: Gezi’yi Bourdieu Üzerinden Okumak."

Sosyologca 7 (2014).Ete, Hatem, and Coşkun Taştan. "Gezi Eylemleri: Kurgu ile Gerçeklik Arasında." SETA, 2013.


Taştan, Coşkun. 2013. ‘The Gezi Park Protests in Turkey: A Qualitative Field Research.’ Insight


Turkey 15:27-38.


Kuzuloğlu, M. SERDAR. "Gezi Parkı eylemlerinin sosyal medya karnesi." Radikal (2013).Saka, E. "Sosyal Medya Üzerinden Haber Doğrulama Süreçleri: Gezi Parkı Direnişi/Olaylarına Bir Bakış." İnternet ve Sokak (2015): 257-278.Tanyaş, Bahar. "Gençler ve Politik Katılım: Gezi Parkı Eylemleri’nde “Apolitik” Nesil." Eleştirel Psikoloji Bülteni 6 (2015): 25-50.KÜLEKÇİ, Murat, and Rıfkı DÖNMEZ. "Trabzon İli Uzungöl Doğa Parkı’ndan Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Yararlanmanın Ekonomik Değerinin Belirlenmesi: Seyahat Maliyeti Uygulaması/Determining the Economic Value of Benefiting from Trabzon Uzungol Nature Park for Recreational and Travel Purposes." Journal of the Faculty of Agriculture 45.1 (2014): 1-7.Kazgan, Gülten. "Aydın Sorumluluğu. 1915'ten Günümüze Aydınlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları." (2002).Bulut, Mehmet. ReSilkroad. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2014.Demirdizen, Erhan. "Validebağ’da İnsanlar ve Doğanın Söz Hakkı Var." Planlama Dergisi 23.3 (2013): 109-110.Güngörmez, Bengül. "Modern Mesihler: Gezi Hadisesinin Politik Teolojisi (1)." Yeni Şafak 13 (2013).


KORAP ÖZEL, Elif, and Şadiye DENİZ. "TÜRK BASININDA GEZİ PARKI EYLEMLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ: EYLEMLER NASIL SUNULDU?." Journal of International Social Research 8.36 (2015).Tarakçı, Sezen, and Aysun Hatice Özkan. "Evaluation of law no. 6306 on transformation of areas under disaster rsk from perspective of public spaces–Gezi Park Case." (2015).BATUR, Mevlüde. GEZİ PARKI OLAYLARININ SOSYAL MEDYAYA YANSIMA BİÇİMİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: FACEBOOK ÖRNEĞİ. Diss. 2014.Yeşil, Damla. Sokaktaki şiir: Ows Şiiri ve Turgut Uyar’ın dizeleri üzerine. Diss. İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2017.Cöbek, Gözde. "Gezi Parkı Direnişi Sonrası Ağacın Karşı Anıtlaşması." (2016): 65-79.Enginar, Cahide Zeynep. From a local protest to an anti-government mass movement: a discursive analysis of Gezi Park protests. Diss. 2017.TUNCEL, Gökhan, et al. "İÇİNDEKİLER| CONTENTS.”Ünsar, Seda. "On the political economy of resistance." (2015).Altinors, Gorkem. "Book Review: Efe Can Gürcan and Efe Peker, Challenging Neoliberalism at Turkey’s Gezi Park: From Private Discontent to Collective Class Action and Isabel David and Kumru Toktamış (eds)., Everywhere Taksim: Sowing the Seeds for a New Turkey at Gezi." (2017): 1478929916676917.Umaç, Ayça. Sokaktan mezuniyete Gezi Parkı eylemleri dili ve görselleri üzerine söylem çalışması. Diss. İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2016.GÜL, Songül SALLAN, Merve SEZER, and Özlem KAHYA İZAM. "EYLEMCİLERİN GÖZÜNDEN BİR SOSYAL HAREKET VE KENT HAKKI TALEBİ OLARAK TAKSİM GEZİ PARKI EYLEMLERİ." (2015): 1-28.


Göğüş, Y. Barış. Küreselleşen Kentlerde Kamusal Mekanın Dönüşümünün Sosyo-mekansal Ayrışma Bağlamında İncelenmesi: Taksim Gezi Parkı Örneği. Diss. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.Abdel Halim, Afra. Çevrimiçi İslami Aktivizm: Gezi Sonrası İstanbul’unda Üniversiteli Kız Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımı. MS thesis. FSM Vakıf Üniversitesi, 2014.Ertan, Birol. "GEZİ PARKI DİRENİŞİ ve YENİ TÜRKİYE." Eğitim Bilim Toplum 12.47 (2014).Yeniada, Mübeccel. "Politik Gösterilerde Kişilerin Maruz Kaldıkları Şiddetin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi." (2015).ALTIN, Nur CEMELELIOĞLU. "Kolektif Zeka Kavramı ve Katılımcı Yurttaş; Gezi Parkı Örneği.”Özdemir, Burcu. Çevresel Psikolojinin Kamusal Alan Kullanımına Etki Değerlendirmesi, Taksim Gezi Parkı Örneği. Diss. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.Bahalı, Sercan. Gezi Parkı-Tünel Meydanı Güzergahı Üzerinde Kentsel İşitsel Ortam-Soundscape-Araştırması. Diss. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.Gümüş, Korhan. "Bir parkın içine nasıl edilir?: Hyatt Regency Oteli İstanbulluya bir park borçlu.”ERASLAN, Fuat. "Mahalleden Meydana-Meydandan Mahalleye." ÖĞRENCİ KONFERANSI 2-3-4 Mayıs 2014: 60.Kuşdil, M. Ersin, et al. "MUKTEDİRLERİN SÖYLEMİ VE ANA AKIM SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIKLAMALAR ARASINDAKİ BENZERLİKLER: TAKSİM GEZİ PARKI PROTESTOSU ÖRNEĞİ." Eğitim Bilim Toplum 12.47 (2014).GÜN, Musa, Melih KUTLU, and Osman KARAMUSTAFA. "Gezi Parkı Olaylarının Türkiye Kredi Temerrüt Swapları (CDS) Üzerine Etkisi1.”Kanbak, Ayşegül, and Makbule Şiriner Önver Şiriner Önver. "HAZİRAN DİRENİŞİNİN TAŞRASI KOCAELİ." Eğitim Bilim Toplum 12.48 (2014): 66-88.


Koyuncu, Bertan. Yeni Bir Kentsel Mekanın Göstergesi Olarak taksim Gezi Parkı Eylemleri. Diss. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.


Erol, Duygu. Kamusal Alanda'muhalif Beden'. Diss. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.Yılmaz, Ahmet Sarp. Vatandaş medyası pratiği olarak" Çapul TV" örneği. MS thesis. Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.Kayadevir, Aytaç. "Ufkun Ötesi: Gezi Parkı Açık Hava Kütüphanesi." Türk Kütüphaneciliği 28.3 (2014): 371-380.GÜven, Ahmet. "Gezi’nin Dili: Göstergebilimsel Bir İnceleme." İnsan&İnsan (2014): 19.YILDIRIM, Yavuz, and Selin Bengi GÜMRÜKÇÜ. "TEKEL-HES VE GEZİ PARKI PROTESTOLARI EKSENİNDE TÜRKİYE'DE EYLEM DALGALARININ SÜREKLİLİĞİ VE DEĞİŞİMİ." Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26 (2017).Karaca, Yasemin. "İşletmeler Tüketici Boykotlarina Ne Kadar Hazırlıklı? Gezi Parki Direnişi Kapsaminda Mersin Starbucks Örneği." TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ 10.21 (2016).Özcan, Erhan. "Çevrim İçi-Dışı Örgütlenme Örüntüleri Bağlamında# Occpychp Hareketi." (2015).OVA, Nalan. "GEZİ PARKI EYLEMLERİ SONRASINDA YAZILI BASINDA LGBTİ'LER: KIRILMA VE SÜREKLİLİKLER." Alternative Politics/Alternatif Politika 9.1 (2017).


Aslan, Seyfettin. "Gezi Parkı Eylemlerinin Farklı Boyutlarıyla Bir Değerlendirmesi." Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6.2 (2016): 153-178.KUŞÇU ŞİMŞEK, Çağdaş. "ORTA ÖLÇEKLİ PARKLARIN MİKRO İKLİMSEL ETKİ ALANLARININ ARAŞTIRILMASI: GEZİ PARKI, MAÇKA PARKI VE SERENCEBEY PARKI ÖRNEĞİ." METU Journal of the Faculty of Architecture 33.2 (2016).BÜYÜKSARAÇ, YAZI GÜLDEM BAYKAL. "Buluflma noktam› z.”


KÜKÜRT, Remzi Onur. "Günümüzde İktidar ve Direniş Stratejileri: Gezi Direnişi’nin Demokrasi Deneyimi Üzerine Felsefi Bir Analiz." Journal of Thinking: 40.ÖZKIR, YUSUF. "Taksim Gezi Parkı Protestolarının Medya-Siyaset İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi." Igdir University Journal of Social Sciences 9 (2016).


Ova, Nalan. "Gezi Parkı Eylemleri Sonrasında Yazılı Basında LGBTİ’ler: Kırılma ve Süreklilikler." Alternatif Politika 9.1 (2017): 85-108.POYRAZ, Mustafa. "Katılımcılık, Paylaşma ve Toplumsal Eleştiri Bilincini Simgeleştiren Taksim Gezi Parkı Direnişi." Sosyal Bilimler: 171.ÇİFTÇİ, Kemal. "“GEZİ PARKI” ÜZERİNDEN TÜRKİYE’Yİ ANLAMAK: İSLAMCI İKTİDAR (AKP) KARŞISINDA “ÇOKLUK” UN İSYANI.”YENİÇIKTI, Nagihan TUFAN. "İLETİŞİMSEL EYLEM VE FACEBOOK: GEZİ PARKI OLAYLARINDA SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ." SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 8.2 (2014): 263-284.Semercioğlu, Can. "Gezi'nin Müziği, Müziğin Muhalefeti." Sosyologca 7 (2014).ÇETİNKAYA, Ahmet, Özgür Erkut ŞAHİN, and Ali Murat KIRIK. "A Research on Social and Political Use of Social Media in Turkey." International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) 2.4 (2014): 49-60.FİLİBELİ, Tirşe ERBAYSAL. "Gezi Parkı Protestoları ve Haber Dili: Barış Gazeteciliği Perspektifiyle Haber Analizleri." 39-74.
BALAMİR COŞKUN, Bezen. "Arap Baharı ve Sonrası: Ortadoğu’daki Toplumsal Hareketler Bize Ne Anlatıyor?." Middle Eastern Analysis/Ortadogu Analiz 5.58 (2013).


Dikbaş, Nazım Hikmet Richard, et al. "Gezi Parkı Süreci Kapsamında Türkiye İnsan Hakları Vakfı Olgularının Tıbbi Değerlendirilmesi.”Şen, A. Fulya. "KENT HAKKININ KORUNMASINDA BİR MÜCADELE ALANI OLARAK ALTERNATİF MEDYA: TAKSİM PROJESİ VE GEZİ PARKI ÖRNEĞİ." SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 9.1 (2015): 141-161.Polat, Ferihan. "SÜREKLİLİK VE KOPUŞ TEORİLERİ BAĞLAMINDA GEZİ PARKI DİRENİŞİ." (2016): 1-22.Ahmet, T. U. N. Ç. "Yoksulluk Sorunu, Yeni Yoksulluk Kavramı Çerçevesinde Gezi Parkı Olayları ve Kamu Yöneticilerine Bazı Öneriler." Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4.1 (2014): 231-257.EREN, Sıla SABANCILAR, and Yücel ÖZDEN. "Temsili Demokrasinin Krizi ve Bir İleri Demokrasi Talebi Olarak Gezi Parkı Eylemleri." Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4.1 (2014): 161-195.Dertdeğil, Özge. Gezi parkı direnişi sürecinde grafik tasarımın rolü. MS thesis. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.İnan, Berk. "Direnişin Ankara Hali." Sosyologca 7 (2014).Sağlam, Yasemin, and Fatma Ebru Özen. "Eril Kadın, Dişil Erkek ve Gezi Ruhu." Yaratıcı Drama Dergisi 9.18 (2016): 87-100.ŞİMŞEK, Çağdaş KUŞÇU. "Orta Ölçekli Parkların Mikro İklimsel Etki Alanlarının Araştırılması: Gezi Parkı, Maçka Parkı Ve Serencebey Parkı Örneği." METU Journal of the Faculty of Architecture 33.2 (2016).Gözübenli, Murat, and İsmail Şahin. "Toplumsal Olaylarda Şiddet Davranışına Teorik Yaklaşımlar: Gezi Parkı Olayları Örneği." Güvenlik ve Toplum Dergisi 1.1 (2016).Yıldız, Aybike. Tarihsel Birikime Sahip Kentsel Açık Alanların Dinamizmi-İstanbul Kent Örneği; Beyazıt Meydanı, Sultanahmet Meydanı Ve Taksim Meydanı. Diss. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.ATMİŞ, Erdoğan, and Yard Doç Dr H. Batuhan GÜNŞEN. "Türkiye’de Orman Yıkımına Karşı Mücadelelerin Analizi.”


BEDİR, ALİ, and ALİ BEDİR. "Gezi’yi “Müslümanca” Sahiplenebilmek: Katılanlar Üzerinden Bir Çözümleme Denemesi." Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4.1 (2014): 259-280.Sakaoğlu, Necdet. "Mesirelerden parklara." (2003).ÖZTÜRK, Musa. "“Gezi” nin Arkasındaki Siyasal ve Ekonomik Motivasyon." Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4.1 (2014): 75-106.YILMAZ, Nail, and Ahmet Kemal Bayram. "Taksim Gezi Parkı Olayları ve Bir Muhalefet Ögesi Olarak Aleviler." Siyasal Bilimler Dergisi 4.1 (2016): 1-21.Gençer, Yeliz. "Sosyal Medya Aglarinda Örgütlenme: Dijital Aktivizmin Toplumsal Dönüsüme Yansimalari." International Journal of Intermedia 2.2 (2015): 505.Değer, Ozan. "Entelektüel İtaatsizlik ve Politik Mizah: Gezi Direnişi." Mülkiye Dergisi 39.2 (2015): 319-326.Altunbaş, Fuat. "SOSYAL MEDYA VE TOPLUMSAL OLAYLAR: GEZİ PARKI OLAYLARI ÖRNEĞİ.”BOZKURT, YAVUZ. "YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER ÇERÇEVESİNDE ÇEVRECİ HAREKET VE GEZİ PARKI OLAYLARI." Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14.2 (2016): 276-293.DEDEOĞLU, S. Gözde. "GEZİ EYLEMLERİNİN TÜRK YAZILI BASININDA TEMSİLİ." Global Media Journal: Turkish Edition 5.10 (2015).Elgin, Veysel Mehmet, and Nihal Mamatoğlu. "GEZİ PARKI OLAYLARI: NAMUS KÜLTÜRÜ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜM TARZLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME." Alternative Politics/Alternatif Politika 6.1 (2014).Kara, Ismail, and Ibrahim Kalin. "Osmanhlar Ansiklopedisi Istanbul, 1999, vol. 2, pp. 487-8. Seyhun, Ahmet, Said Halim Pasa: Ottoman Statesman and Islamist Thinker, Istanbul: Isis Yayincilik." (2006).


ÖZMEN, Fazilet Ahu. "GUSTAVE LE BON VE SIGMUND FREUD'UN IŞIĞINDA KİTLE PSİKOLOJİSİ VE GEZİ HAREKETİ'NİN PSİKOLOJİSİ." Alternative Politics/Alternatif Politika 7.1 (2015).ÇETİNKAYA, Cihan, et al. "İÇİNDEKİLER| CONTENTS.”


SALLAN GÜL, Songül, Merve SEZER, and Özlem KAHYA NİZAM. "EYLEMCİLERİN GÖZÜNDEN BİR SOSYAL HAREKET VE KENT HAKKI TALEBİ OLARAK TAKSİM GEZİ PARKI EYLEMLERİ." Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences 22.2 (2015).Polat, Ferihan. "Apolitik Eylemcilerin Politik Eylemi: Gezi Parkı Direnişi." TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ 9.19-20 (2015).Bergen, Lütfi. "Gezi Parkı Meselesi: Yeni Kavramlaştırmalar." Sosyologca 7 (2014).Yıldırım, Yavuz. "GEZİ PARKI DİRENİŞİ'Nİ TOPLUMSAL HAREKET-ANARŞİZM BAĞLANTISIYLA ANLAMAK." Alternative Politics/Alternatif Politika 6.2 (2014).Turan, Ersin. "HUMAN RIGHTS REFLECTIONS OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF COMMUNICATION STUDENTS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF CHANGES IN PERCEPTION AFTER GEZI PROTESTS/ISTANBUL ÜNIVERSITESI ILETISIM FAKÜLTESI ÖGRENCILERININ YANSITTIKLARI INSAN HAKLARI KAVRAMLARI: GEZI PROTESTOLARI ÖNCESI VE SONRASI DEGISEN BAKISIN KARSILASTIRMALI BIR ANALIZI." Istanbul Üniversitesi Iletisim Fakültesi Dergisi 50 (2016): 89.CANYAŞ, Orkunt, et al. "AP alternatif.”YEL, Ali Murat, and N. A. S. Alparslan. "Toplumsal Hareketlerin Markalanmasında Reklamın Kullanımı." Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2.1 (2015): 1-23.Çapul, T. V., C. N. N. Türk, and Everywhere Taksim. "Atatürk Cultural Centre 12, 60 Bayındır 53, 66, 71 BDP (Peace and Democracy Party) 13 Beşiktaş 24, 45." Creativity and Humour in Occupy Movements: Intellectual Disobedience in Turkey and Beyond 70.117 (2015): 10.GÖZTEPE, ÖZAY, and ÜMİT ÖZKIRIMLI. "GEZİ YAZININDA GEZİ’NİN TOPLUMSAL TABANI TARTIŞMASI." METU JFA 1 (2015): 32.Turkmen, Hakan. "Visiting Agenda of Adults for Informal Learning Environment: The case of Sasalı Wildlife Park." Journal of European Education 5.1 (2017): 17-26.Yegen, Ceren. "Dijital Aktivizmin Bir Türü Olarak Hacktivizim ve" RedHack"." International Journal of Intermedia 1.1 (2014): 118.Kutay, Can. Occupation of twitter during gezi movement in Turkey. Diss. Bilkent University, 2015.Esra, V. O. N. A. "Medya ve Kutuplaşma: Kutuplaşmanın Medyaya Yansımalarının,‘Gezi Parkı Eylemleri’Üzerinden Değerlendirilmesi." TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ 9.19-20 (2015).Yükselbaba, Ülker, et al. "GEZİ PARKI EYLEMLERİ: KAMUSAL ALANIN İNŞASI." Eğitim Bilim Toplum 12.48 (2014): 10-65.ASLAN, Emre Ş., et al. "Gülsüm ÇALIŞIR–Hikmet AKYOL." Self 926: 950.KARTAL, Habib Celaleddin. "GEZİ EYLEMCİLERİ ARASINDAKİ Y KUŞAĞININ DİN ALGISI." Electronic Turkish Studies 11.12 (2016).Kurulu, Siyasal Bilimler Dergisi Editörler. "Giriş-İçindekiler." Siyasal Bilimler Dergisi 4.1 (2016): ix.GÜL, Songül SALLAN, Merve SEZER, and Özlem KAHYA NĠZAM. "EYLEMCĠLERĠN GÖZÜNDEN BĠR SOSYAL HAREKET VE KENT HAKKI TALEBĠ OLARAK TAKSĠM GEZĠ PARKI EYLEMLERĠ1." Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences 2.22 (2015): 1-28.ÖZMEN, Fazilet Ahu, and Uluslararası İlişkiler Bolumu. "alternatif politika.”Irak, Dağhan. "Prekaryalaşan orta sınıf, Gezi ve sosyal medya.”


Kırmızı, Defne. Aesthetic experience in performance art: Marina Abramović the artist is present. Diss. Bilkent University, 2013.Bir, Twitter Fenomenleri Üzerine. "EDUCATION IN ONLINE ENVIRONMENT: AN INTEGRATED." Journal of Yaşar University 6.23.Rabbat, Nasser, and Galata St Pierre Hanı. "Date of Birth: 06 March 1972." Center for Research in the Arts Social Sciences and Humanities (CRASSH) 2014: 2019.Yıl, Derece Alan Üniversite, Televizyon Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet, and Eğlence Pazarlaması Temelinde Reklam. "ÜDS: 87, 5 6. Yayınlar 6.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler." Journal of Yaşar University 6.23.Erden, Cemile. Gezi Parkı olayları sürecinde polis kimliğinin medyada temsili. Diss. İstanbul Arel Üniversitesi, 2015.TUNCEL, Gökhan. "Gezi Parkı Hadisesinin Anatomisi." Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4.1 (2014): 7-22.NEDİR, NE. "Yeni Medya.”Dönüşü, PoliƟkanın. "Gezi Direnişi’nden Forumlara: Saatlerin Ayarını Bozan Politikanın Dönüşü.”Cesur, Ramazan, et al. "Determination of Potential Criminals in Social Network." GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE 30.1 (2017): 121-131.Zaman, Serhat, and Ogün Coşkun. "Milli Parklarda Kaynak Değer Kullanımı İçin Bir öneri: Nene Hatun Tarihi Milli Parkı." Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. Dergisi 16 (2012): 117-134.CANATAN, Kadir. "Gezi Eylemlerini ve Gençliğini Anlamak!." Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4.1 (2014): 59-74.Cihan, K. A. R. A. "DEĞİŞEN BİREY-DEVLET İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA SOSYAL BİLGİLER, VATANDAŞLIK VE İSAN HAKLARI EĞİTİMİ." Sosyal Bilimler Dergisi 6.11 (2016): 20-51.TOPAK, Suat Tayfun. "ANARŞİZM VE “GEZİ PARKI” OLAYLARI." Electronic Turkish Studies 9.5 (2014).ÇEVRİLMİŞ, EKUOİTY. "PLANNING AND EVALUATION OF FIELD TRIPS TO INFORMAL LEARNING ENVIRONMENTS: CASE OF THE ‘ENERGY PARK’İNFORMAL EĞİTİM ÇEVRELERİNE YAPILAN GEZİLERİN PLANLANMASI VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI: ENERJİ PARKI ÖRNEĞİ Aykut Emre BOZDOĞAN [1]." Month 7520: 654.Gençer, Yeliz. "Sosyal medya ağlarında örgütlenme: dijital aktivizmin toplumsal dönüşüme yansımaları." (2015).İZCİ CONNELLY, Rana. "AVRUPA ŞÜPHECİLİĞİ VE TÜRKİYE: NASIL BİR AVRUPA?." Marmara Journal of European Studies 23.2 (2015).PASSERAT, Duygu Öztin. "SİYASAL SÖYLEMDE TERSİNLEME." HUMANITAS-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2.4 (2014): 207-224.Özlü, Demir. "Avrupa'nın beş kentinde keyifli bir gezi: Edebiyatçı kahveleri.”Türkmen, Buket Türkmen Buket. "Gezi Direnişi ve Kadın Özneler." K Ü LT Ü Rve İ LET İ Ş İ M (2014): 11.GÜMÜŞ, Hüseyin, Sema ALAY ÖZGÜL, and Mehmet KARAKILIÇ. "FİZİKSEL AKTİVİTE İÇİN PARK VE REKREASYON ALANLARINA GELEN KULLANICILARIN MEKÂN SEÇİMİNİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER.”


Özatalay, Cem. "Gezi Direnişi: Antikapitalist mi, Alter-Kapitalist mi." Gezi ve Sosyoloji: Nesneyle Yüzleşmek, Nesneyi Kurmak (2014): 170-185.Ulusal, Kentsel Bir Hareketin. "Her Yer Taksim Her Yer Direniş." atılım.GÜZEL, Süleyman Çağrı. "2002 SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ." UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UFUK UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES (2015): 69.BOZDOĞAN, Aykut Emre. "NFORMAL EĞ TM ÇEVRELER NE YAPILAN GEZ LER N PLANLANMASI VE DEĞERLEND RME ÇALIŞMALARI: ENERJ PARKI ÖRNEĞ.”


SARGIN, Meltem. "GAZETE KÖŞE YAZILARINDA KULLANILAN DİLSEL STRATEJİLERE İLİŞKİN BİR ÇÖZÜMLEME ÖRNEĞİ.”Yörük, Erdem, and Murat Yüksel. "Gezi Eylemlerinin Toplumsal Dinamikleri." Toplum ve Bilim 133 (2015): 132-165.KAVUNCU, Ayşe Çolpan. "“Sivil” Değil “Sivil Görünümlü Siyasal” Gezi Parkı." Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4.1 (2014): 107-134.


Taşkale, Ali Rıza. "Gücül, Edimsel, Devrimci Olay: Gezi İsyanı Üzerine." Mülkiye Dergisi 39.2 (2015): 41-60.Öztura, Erdal. Truva Tarihi Milli Parkı, Kazdağı Milli Parkı ve Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçilerinin Türkiye'de milli park kavramı ve eğitimi üzerine görüşleri. MS thesis. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.Yegen, Ceren. "MODERNIZATION AND WOMAN IDENTITY IN POLITICAL COMMUNICATION." SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 9.3 (2016): 119-143.Özçetin, Burak, and Ömer Turan. "Kahire’den İstanbul’a: Futbol, Siyaset ve Toplumsal Hareketler." Mülkiye Dergisi 39.2 (2015): 115-146.Belge, Murat, and Ayşen Anadol. İstanbul gezi rehberi. Vol. 5. Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1993.ASLAN, Emre Ş. "MARKALARIN KRİZ DÖNEMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI STRATEJİLERİ: GEZİ PARKI OLAYLARI SÜRECİNDE TWİTTER ÜZERİNE BİR İNCELEME." 24Cilt (2016): 505.


Göçoğlu, Volkan, and Mehmet Devrim AYDIN. "KAMU POLİTİKASI VE SOSYAL MEDYA İLİŞKİSİNİN TOPLUMSAL HAREKETLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ." Journal of International Social Research 8.37 (2015).Tanyaş, Bahar. "Gezi Parkı Eylemleri Üzerine ‘Bağzı’Psikanalitik Notlar." (2013).Akpınar, Ipek, and Ar Gör Şebnem Şoher. "«GEZİ» den sonra Kültür Vadisine bakmak: Yeni Yaşam ve Tasarım Rehberi mümkün mü?.”BUDAK, Sevim, and Seda YURTCANLI. "ÇEVRESEL BİLGİYE ERİŞİM HAKKI BAKIMINDAN AARHUS SÖZLEŞMESİ, TÜRKİYE VE FRANSA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME.”DEMİR, CENGİZ. "Turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin olumsuz çevresel etkileri: Türkiye’deki milli parklara yönelik bir uygulama." Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17.2 (2013).TORTOP, HASAN SAİD, and NURİ ÖZEK. "Proje tabanlı öğrenmede anlamlı alan gezisi; Güneş enerjisi ve kullanım alanları konusu." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 44.44 (2013).Tatar, Nilgün, and Kübra Elif Bağrıyanık. "Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri." İlköğretim Online 11.4 (2012).KILIÇ, Burhan, and Hande Akyurt. "Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı Grief Tourism on Destination Image Formation: Afyonkarahisar and Başkomutan National Historical Park." (2011).Şener, Gülüm, Perrin Öğün Emre, and Fatih AKYILDIZ. "Türkiye’de Sosyal Medyanın Siyasi Katılıma Etkileri." Folklor/Edebiyat Dergisi, Yeni Medya Çalışmaları Özel Sayısı 21.83 (2015): 3.
Aslan, Nuh. "GEZİ AYNASINDA TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ YENİ PROFİLİ VE GÖREVLER." Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG) 13.49-50 (2015).Özcan, Ufuk. "Gezi'den Geriye Düşmemek." Sosyologca 8 (2014).Yılmaz, Tahsin, et al. "Aydınlatmanın park kullanım tercihlerine etkileri." (2014).Ökten, Ayşe Nur, Erhan Kurtarır, and Tuba İnal Çekiç. "Katılımın Yokluğunda Gezi’de Direniş." (2013): 45-51.İnce, Gülzade Merve. Gelibolu Tabyaları Gezi Güzergahı Önerisi Ve Çanakkale Rumeli Hamidiye Tabyası Restorasyon Projesi. Diss. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.Bakır, Aydın. Hıdırlar Ilıcası (çanakkale–Yenice) ve Dolayının Termal Hidrojeolojisi. Diss. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.Ercan, Y. E. N. İ., et al. "DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI.”Kiyici, Fatime Balkan, and Elif Atabek Yığıt. "Sınıf Duvarlarının Ötesinde Fen Eğitimi: Rüzgar SantralineTeknik Gezi." International Online Journal of Educational Sciences 2.1 (2010).Pekşen, Yalçın. Nevşehir'den Newyork'a: gezi notları. Vol. 31. Varlık yayınları, 1986.SEZER, İbrahim, and Koç Kayası Tabiat Parkı'nın Ekoturizm. "Evaluation Of Coach Rock Natural Park With Regards To Ecotourism Opportunities." Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 173.ÖZERDEM, Alpaslan. "İnsaniyetçilik ve Türk Dış Politikası." International Relations/Uluslararasi Iliskiler 13.52 (2016).Benhabib, Şeyla. "Gezi Parkı Protestoları: Küresel Bağlam ve Türkiye’de Siyasetin Geleceği." Erişim Tarihi 23 (2013): 2014.BİLİM, ODTÜ TOPLUM VE, and UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. "GEZİ REHBERİ.”AYTEN, Asım Mustafa, and Okan Murat DEDE. "MİLLÎ PARK ALANLARININ KORUMA VE YÖNETİM SORUNLARI:“YOZGAT ÇAMLIK MİLLÎ PARKI” ÖRNEĞİ.”

YILMAZ, Tahsin, et al. "AYDINLATMANIN PARK KULLANIM TERCİHLERİNE ETKİLERİ." İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 4.9 (2014): 15-20.TATAR, Nilgün, and Kübra Elif BAĞRIYANIK. "Opinions of Science and Technology Teachers about Outdoor Education." Ilkogretim Online 11.4 (2012).Akpınar, İpek Yada, and Korhan Gümüş. "DÜN TAKSİM." (2012).Karay, Refik Halid. "Tepebaşı'ndan hatıralar." (1947).Canbazoğlu, Cumhur. "90. doğum yıldönümünü 24 Ağustos' ta Uludağ'da kutlanacak olan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun yeni yapıtları da yayımlanacak." (1994).KURAL, Orhan. "Ben Bir Benin Vatandaşıyım (Gezi Yazısı)." Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 4.7 (2012).Şahin, Bican. "Farklılık, Hoşgörü ve Ak Parti İktidarı: Gezi Parkı Sürecinin Düşündürdükleri." Liberal Düşünce 18.71 (2013): 161-169.Seval, Ü. N. L. Ü. "Politikayı deneyimleyen bir toplumsal hareket olarak gezi direnişi." Siyasal Bilimler Dergisi 2.1 (2014): 75-92.Banko, Meltem, and Ali Rıza Babaoğlan. Gezi Parkı sürecine dijital vatandaş'ın etkisi. M. Banko & AR Babaoğlan, 2013.Bekdemir, Ünsal, and İbrahim Sezer. "DİLEK YARIMADASI-BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI VE YÖRE EKONOMİK FAALİYETLERİ İLİŞKİSİ/The Dilek Peninsula-Büyük Menderes Delta National Park and It’s relationship with the economical activities in the region." Doğu Coğrafya Dergisi 13.19 (2008).


Irak, D. "Sporun Burjuvalaşması.”Önder, Hatice Burcu. "Dijital Kültür ve Dijital Aktivizm Karşısında Stratejik Halkla İlişkilerin Değişen Durumu." Middle Black Sea Journal of Communication Studies 1.1 (2016).

Tasarımı, Kapak, Basım Yeri, and Basım Tarihi. "Danışma Kurulu." (2012).Sunier, J. T., and Nico Landman. "Turkse islam. Actualisatie van kennis over Turkse religieuze stromingen en organisaties in Nederland. Een literatuurstudie in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid." (2014).


Jensen, Michael J., and Selen A Ercan. "The Political is Personal: Personalized and Public Movement Frames in Turkey's Gezi Park Protests." (2014).


Karakatsanis, L. "Political frontiers, parallel universes and the challenges for the Gezi Park movement [Commentary]. Retrieved from." (2013).


Phillips, Tim. "New report on human rights violations during turkey’s response to gezi park protests." (2014).


Buket, Türkmen. "From Gezi Park to Turkey’s transformed political landscape." (2015).


Fishman, Louis. "The Twitterization of Gezi Park protests." Today’s Zaman (2013).


Kirisci, Kemal. "Turkey Protests: Are the Youth at Gezi Park a New Actor in Turkish Democracy?”." Brookings Institute: Up Front 13 (2013).


Breloer, G. F. "Turkey clears Gezi Park Protest with water canons after reopening." The World Post (2013).


Adalet, B., D. Over, and O. Ozgode. "The Gezi Park Protests and the Future of Turkish Politics: An Interview with Seyla Benhabib." Dissent. A Quarterly of Politics and Culture 9 (2013).


Eslen-Ziya, Hande, and Itır Erhart. "Toward postheroic leadership: A case study of Gezi's collaborating multiple leaders." Leadership 11.4 (2015): 471-488.


Acar, Necla Odyakmaz. "Özgürlük Alanı Olarak Sunulan Sosyal Medya ve Taksim Gezi Parkı Eylemleri." Akdeniz İletisim Dergisi 20 (2013): 202-217.


Temnikova, Irina P., Andrea Varga, and Dogan Biyikli. "Building a Crisis Management Term Resource for Social Media: The Case of Floods and Protests." LREC. 2014.


Werz, Michael, and Max Hoffman. "The US-Turkey Partnership: One Step Forward, Three Steps Back.”." Center for American Progress, March 12 (2015).


Kahraman, Filiz. "Focus: A new hope for young workers in Turkey." International Union Rights 20.3 (2013): 3-4.


Mendonça, Ricardo Fabrino, and Selen A. Ercan. "Deliberation and protest: strange bedfellows? Revealing the deliberative potential of 2013 protests in Turkey and Brazil." Policy Studies 36.3 (2015): 267-282.


Xypolia, Ilia. "Turmoils and Economic Miracles: Turkey'13 and Mexico'68." Journal of Global Faultlines 1.2 (2013): 33-39.


Zalewski, Piotr. "How Turkey Went From'Zero Problems' to Zero Friends." Foreign Policy 22 (2013): 22.


Tufekci, Zeynep. "After the Protest." New York Times 19 (2014).


Tolunay, Özlem İlyas. "Women in Erdogan's Turkey." New Politics 14.4 (2014): 49.


Başkaya, F. "Gezi Parkı Direnişi Neden Yeni Bir Paradigmaya İşaret Ediyor?." Why does the Gezi Park Resistance Signify a New Paradigm (2013): 66-72.


Çakmaklı, Didem. "Active citizenship in Turkey: learning citizenship in civil society organizations." Citizenship Studies 19.3-4 (2015): 421-435.


Tekay, Cihan, and Zeyno Ustun. "A Short History of Feminism in Turkey and Feminist Resistance in Gezi." Panel transcript of the New School’s Historical Studies Department’s “Talk Turkey Conference: Rethinking Life since Gezi,” October. 2013.


Park, Bill. "Turkey's ‘New’Foreign Policy: Newly Influential or Just Over-active?." (2014): 161-164.


Yigitcanlar, Tan, and Melih Bulu. "Dubaization of Istanbul: insights from the knowledge-based urban development journey of an emerging local economy." Environment and Planning A 47.1 (2015): 89-107.


Yalçın, Ö. "Islamic Proletariat & the new middle class dynamics in the context of Gezi Park protests in Neoliberal Turkey." Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, Ankara, Turkey (2015).


Türk, C. N. N. "Gezi Parkı’nda namaz kılanları korudular." Those Praying Were Safeguarded in Gezi Park”). June 7 (2013).


Tufekci, Zeynep. "Pepper‐spray and penguins." Juncture 20.2 (2013): 130-132.


Egin, Oray. "The silence of surrender: Erdogan's war on independent media." World Affairs (2013): 47-56.


Evered, Emine Ö., and Kyle T. Evered. "A geopolitics of drinking: Debating the place of alcohol in early republican Turkey." Political Geography 50 (2016): 48-60.


Akdeniz, Aycan. "EU-Turkey Relations: Towards a Constructive Re-engagement?." Turkish Economic and Social Studies Foundation (2013).


Saka, Erkan. "The AK Party's social media strategy: controlling the uncontrollable." Turkish Review 4.4 (2014): 418.


Litsas, Spyridon N., and Aristotle Tziampiris. The eastern mediterranean in transition: Multipolarity, politics and power. Routledge, 2016.


Samaan, Jean-Loup. "The rise and fall of the ‘Turkish Model’in the Arab World." Turkish Policy 12.3 (2013): 61-69.


Yildirim, Seval. "Conceptions of Religion in the Secular State: Evolving Turkish Secularism." Pepp. L. Rev. 41 (2013): 1049.


Rolnik, Raquel. "Place, inhabitance and citizenship: the right to housing and the right to the city in the contemporary urban world." International Journal of Housing Policy 14.3 (2014): 293-300.


Dean, Jodi. "Communicative Capitalism and Class Struggle." Information Society 26 (2010): 179-196.


Tüysüzoğlu, Göktürk. "Strategic depth: A neo-Ottomanist interpretation of Turkish Eurasianism." Mediterranean Quarterly 25.2 (2014): 85-104.


Göle, Nilüfer. Islam and Secularity: The Future of Europe's Public Sphere. Duke University Press, 2015.


Keil, Soeren, and Trish Moore. "Babies, Parks, and Citizen Dissatisfaction Social Protests in Bosnia and Herzegovina and Turkey and their Long-term Effects." All Azimuth 3.1 (2014): 55.


Bayırbag, M. K. "Homo sum, humani nihil a me alienum puto: Kurtulusç yok tek basçına." Praksis (Special issue on Gezi Park Protests, August) (2013): 7-16.


Emre, Perrin Öğün, BARIŞ ÇOBAN, and Gülüm Şener. "Humorous form of protest: Disproportionate use of intelligence in Gezi Park’s Resistance." New Opportunities And Impasses: Theorizing And Experiencing Politics (2014): 430.


Hermann, Rainer. Where is Turkey headed?: Culture battles in Turkey. Blue Dome Press, 2014.


De Bellaigue, Christopher. "Turkey: surreal, menacing… pompous." The New York Review of Books 19 (2013).


Haldrup, Michael, et al. "REMIX UTOPIA: ELEVEN PROPOSITIONS ON DESIGN AND SOCIAL FANTASY." Nordes 1.6 (2015).


Çarkoğlu, Ali. "Plus ça Change Plus C'est la Même Chose: Consolidation of the AKP's Predominance in the March 2014 Local Elections in Turkey." South European Society and Politics 19.2 (2014): 169-192.


DİRİÖZ, Ali Oğuz. "Twitter & The Middle East." Middle Eastern Analysis/Ortadogu Analiz 5.59 (2013).


Ferguson, Michael. "White Turks, black Turks and negroes: The politics of polarization." The making of a protest movement in Turkey:# occupygezi. Palgrave Macmillan UK, 2014. 77-88.


Assaf, Ahmad, Aline Senart, and Raphael Troncy. "SNARC-An approach for aggregating and recommending contextualized social content." Extended Semantic Web Conference. Springer Berlin Heidelberg, 2013.


Weibel, Peter, et al. Global Activism: Art and Conflict in the 21st Century. MIT Press, 2015.


Tufekci, Zeynep. "Big questions for social media big data: Representativeness, validity and other methodological pitfalls." arXiv preprint arXiv:1403.7400 (2014).


Gürçaglar, Şehnaz Tahir, Saliha Paker, and John Milton, eds. Tradition, Tension and Translation in Turkey. Vol. 118. John Benjamins Publishing Company, 2015.


Sener, Omer. "Extended Reflection on Gezi Protests, Polyphony and Carnivalesque Chaos." (2013).


Junes, Tom, and Elitza Stanoeva. "Preface." Критика и хуманизъм 46 (2016): 5-9.


Bakıner, Onur. "Can the “Spirit of Gezi” Transform Progressive Politics in Turkey?." The Making of a Protest Movement in Turkey:# occupygezi. Palgrave Macmillan UK, 2014. 65-76.


Bakıner, Onur. "Can the “Spirit of Gezi” Transform Progressive Politics in Turkey?." The Making of a Protest Movement in Turkey:# occupygezi. Palgrave Macmillan UK, 2014. 65-76.


Tunç, Asli. "Freedom of expression debates in Turkey: Acute problems and new hopes." International Journal of Media & Cultural Politics 9.2 (2013): 153-163.


Oren, Michel. "Biennials that promote an ‘emancipatory politics’." World Art 4.2 (2014): 277-305.


Mamboury, Ernest. "Les fouilles byzantines à Istanbul et ses environs." (1951).


Rasier, Rifat, et al. "The decrease in aqueous tear production associated with pepper spray." Current eye research 40.4 (2015): 429-433.


Polat, Burak, Cemile Tokgöz Bakıroğlu, and Mira Elif Demirhan Sayın. "Hactivism in turkey: the case of redhack." Mediterranean Journal of Social Sciences 4.9 (2013): 628.


Cornell, Svante E. "Erdogan's Looming Downfall: Turkey at the Crossroads." Middle East Quarterly 21.2 (2014): 13.


Çarkoğlu, Ali. "Electoral constellations towards the August 2014 presidential elections in Turkey." Global Turkey in Europe III: Democracy, Trade, and the Kurdish Question in Turkey-EU Relations 19 (2015): 85.


Assy, Bethania, and Başak Ertür. "Supplements: Law and Resistance—Turkey and Brazil." Law and Critique 25.1 (2014): 1-13.


Çelik, Nur Betül. "Political Action as an Aesthetic Experience: Rereading Rancière within and through" Gezi." IPSA 2014 Congress, Montreal, Canada. Retrieved from http://paperroom. ipsa. org/papers/paper_35645. pdf, 2014.


Civaner, Murat. "Protests in Turkey, State Violence, and How Doctors are Helping: It's about much more than a Park." BMJ: British Medical Journal (Online) 346 (2013).


Yüksek, Derya. "Media as a Forum for Dialogue in Conflicts and Peace building New Media Social Movements and EU Policies." (2014).


Özgen, Nurettin. "Power–Identity and city squares: A sociopolitic geography analysis." Urban and urbanization (2014): 228-241.


Çolak, Erdem. "Art in street: the significant role of using the art, literature and humor in the Gezi resistance." International Journal of Arts & Sciences 7.4 (2014): 463.


Metzger, Megan, et al. "Dynamics of influence in online protest networks: Evidence from the 2013 Turkish protests." APSA Annual Meeting, Washington, DC. 2014.


Anderson, Betty S. A history of the modern Middle East: Rulers, rebels, and rogues. Stanford University Press, 2016.


Yayla, Atilla. "Gezi Üzerine Analizler." Liberal Düşünce 71 (2013): 171-180.


Akser, Murat. "The Revolution Will Be Hacktivated." Digital Transformations in Turkey: Current Perspectives in Communication Studies (2015): 275.


Yılmaz, Zehra. "The Akp and Its Family Policy in the Re-establishment Process of Authoritativeness in Turkey." Karakoç, Jülide (Der.), The Authoritarinism in the Middle East (2015): 150-171.


Martin, Carol. "Performing the city." TDR/The Drama Review (2014).


Baker, Vicky. "Battle of the bots." Index on Censorship 44.2 (2015): 127-129.


Erdoğan, Emre, and Pınar Uyan-Semerci. "Understanding young citizens’ political participation in Turkey: does ‘being young’matter?." Southeast European and Black Sea Studies 17.1 (2017): 57-75.


Sharqieh, Ibrahim. "Tunisia’s Lessons for the Middle East. Why the First Arab Spring Transition Worked Best." (2013).


Kartay, A., and A. B. Korkut. "Peyzaj Mimarlığı Antropometri İlişkisi: İstanbul Örneği." Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 6.3 (2009): 245-255.


Schafers, Marlene, and Çiçek İlengiz. "Improbable Encounters: Marching for Lice in Kadıköy." An Impromptu Uprising: Ethnographic Reflections on the Gezi Park Protests in Turkey.” Hot Spots series edited by Umut Yıldırım and Yael Navaro-Yashin, Cultural Anthropologywebsite, October 31 (2013).


Taş, Hakkı. "Turkey–from tutelary to delegative democracy." Third World Quarterly 36.4 (2015): 776-791.


Bacallao-Pino, Lázaro M. "Social media mobilisations: Articulating participatory processes or visibilizing dissent?." Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 8.3 (2014).


Yalkın, Çağrı, and Suncem Koçer. "Occupy Gezi as (an) Intertopian space." Media Fields: Critical Explorations in Media and Space (2015).


Yildirim, Yavuz. "The Differences of Gezi Parki Resistance in Turkish Social Movements." International Journal of Humanities and Social Science 4.5 (2014): 1.


Lorusso, Sara, et al. "Involving citizens in public space regeneration: the experience of “garden in motion”." International Conference on Computational Science and Its Applications. Springer International Publishing, 2014.


ORHAN, Oytun. "Gezi Parkı Olaylarını Ortadoğu’da Kim, Nasıl Algıladı." Ortadoğu Analiz, Temmuz 55 (2013): 16-22.


Howe, Marvine. "Despite Ongoing Protests, Cautious Hopes Persist in Kurdish Peace Process." The Washington Report on Middle East Affairs 32.7 (2013): 36.


Krastev, Ivan. "From politics to protest." Journal of Democracy 25.4 (2014): 5-19.


Serin, Cuma. Kentsel park alanlarında optimum aydınlatma tekniği: Taksim gezi parkı örneği. Diss. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.


Miraftab, Faranak, David Wilson, and Ken Salo, eds. Cities and inequalities in a global and neoliberal world. Routledge, 2015.


Lemos, Carlos, Helder Coelho, and Rui J. Lopes. "Agent-based Modeling of Social Conflict, Civil Violence and Revolution: State-of-the-art-review and Further Prospects." EUMAS. 2013.


Yalcintas, Altug. "Intellectual Disobedience in Turkey." Creativity and Humour in Occupy Movements: Intellectual Disobedience in Turkey and Beyond. Palgrave Macmillan UK, 2015. 6-29.


Turkmen, G. "Gezi: The park that shook up Turkey." Open democracy: Free thinking for the world 3 (2013).


Tepe, Sultan. "Democratic Conundrums in Turkey: A Report from Istanbul." Review of Middle East Studies 47.1 (2013): 22-27.


Bozkurt, Sümercan, Figen Çok, and Tülin Sener. "Government perspectives on civic and political participation of youth and women in Turkey." Political and civic engagement multidisciplinary perspectives (2015): 420-435.


Taylor, Bron. "Arborphilia and Sacred Rebellion." Journal for the Study of Religion, Nature and Culture 7.3 (2013): 239-242.


Alaçam, Sema, et al. "Organising crowd-sourced media content via a tangible desktop application." International Conference on Multimedia Modeling. Springer International Publishing, 2014.


Böcü, Gözde. "The „Gezi Generation “." (2015).


Steffey, GORDON BLAINE. "The Postnormal Lady in Red." East-West Affairs 2 (2013): 5-11.


Yılmaz, Gözde. "Europeanisation or de-Europeanisation? Media freedom in Turkey (1999–2015)." South European Society and Politics 21.1 (2016): 147-161.


Turan, Ömer, and Burak Özçetin. "Football fans at Gezi: counterpublic in the making." Free Conference: From Habermas to Fanblogs. 2014.


Mayer, Margit, Catharina Thörn, and Håkan Thörn, eds. Urban Uprisings: Challenging Neoliberal Urbanism in Europe. Springer, 2016.


Karakayalí, Serhat, and Özge Yaka. "The spirit of Gezi: the recomposition of political subjectivities in Turkey." New Formations 83.83 (2014): 117-138.


Superti, Chiara. Popular Trust, Mistrust, and Approval: Measuring and Understanding Citizens’ Attitudes Toward Democratic Institutions. Diss. 2015.


Diken, Bülent. "The emancipated city: notes on Gezi Revolts." Journal for Cultural Research 18.4 (2014): 315-328.


Yıldız, Emrah. "Cruising politics: Sexuality, solidarity and modularity after Gezi." The Making of a Protest Movement in Turkey:# occupygezi. Palgrave Macmillan UK, 2014. 103-120.


Elman, Pinar. "Turkey at a tipping point: Why the EU should use Gezi to rebalance Ankara’s foreign policy." (2013).


Kalaycıoğlu, Ersin. "Turkish popular presidential elections: deepening legitimacy issues and looming regime change." South European Society and Politics 20.2 (2015): 157-179.


Alonso, Angela, and Ann Mische. "Changing repertoires and partisan ambivalence in the new Brazilian protests." Bulletin of Latin American Research (2016).


Rashkova, Ekaterina R., and Ingrid Van Biezen. "The legal regulation of political parties: Contesting or promoting legitimacy?." International Political Science Review 35.3 (2014): 265-274.


Aksoy, Asu, and Burcu Yasemin Şeyben. "Storm over the state cultural institutions: new cultural policy direction in Turkey." International journal of cultural policy21.2 (2015): 183-199.


Epstein, Irving, ed. The WholeWorld is Texting: Youth Protest in the Information Age. Springer, 2015.


Özkul, Barış. "Gezi Parkı Direnişinden Esen Özdemir, Emrah Aktan, Zişan Tokaç ve Çarşı Grubundan bir aktivist ile söyleşi: İktidarın da muhalefetin de burayla konuşacak bir dili yok." Conversation with Esen Özdemir, Emrah Aktan, Zişan Tokaç and an activist from Çarşı Group from Gezi Park Resistance: Neither the power nor the opposition have a language to talk with here”) Birikim 291.292 (2013): 61-71.


Baydar, Gülsüm. "Sexuality, public space and resistance." The Mediated City Conference. 2014.


Smith, Brian G., Rita Linjuan Men, and Reham Al-Sinan. "Tweeting Taksim communication power and social media advocacy in the Taksim square protests." Computers in Human Behavior 50 (2015): 499-507.


Canlı, Ece, and Fatma Umul. "Bodies on the streets: gender resistance and collectivity in the Gezi revolts." Interface: A Journal for and about Social Movements7.1 (2015): 19-39.


Alkan, Ayten, and Cemal Salman. "The repercussions of Gezi in the context of relations between (urban) space, citizens and local/central goverments 34." Another Brick in the Barricade: The Gezi Resistance and Its Aftermath (2015): 95.


Cornell, Svante E. "Erdoğan's Looming Downfall." Middle East Quarterly (2014).


Değerlendirmesi, Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı. "Gezi Parkı’nda Ne Oldu?." (2014).


Turkmen, Ali Caner, and Ali Taylan Cemgil. "Political interest and tendency prediction from microblog data." Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2014 22nd. IEEE, 2014.


Murphy, Amy. "Seattle Central Library: Civic Architecture in the Age of Media." Places Journal 18.2 (2006).


Özen, Hayriye, and Özgür Avcı. "Her Yer Taksim Her Yer Direniş: Kentsel Bir Hareketin Ulusal Yayılımı." Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 3.1-2 (2013): 31-45.


Akbaba, Ceren. "Occupy the world: The emergence of an international movement." Middle Eastern Analysis 5.57 (2013): 28-34.


Gökçe, Osman Zeki, et al. "Twitter and Politics: Identifying Turkish Opinion Leaders in New Social Media." Turkish Studies 15.4 (2014): 671-688.


Cetin, Kumru Berfin Emre. "The" Politicization" of Turkish Television Dramas." International Journal of Communication 8 (2014): 22.


Ogun Emre, P., B. Coban, and G. Sener. "Humorous form of protest: disproportionate use of intelligence in Gezi Park’s resistance." Proceedings of the 13th POLITSCI conference—new opportunities and impasses: theorising and experiencing politics. 2014.


Ugur Cinar, Meral. "Letter from Ankara." The Political Quarterly 86.3 (2015): 359-363.


Günlük-Şenesen, Gülay, and Hikmet Kırık. "The AKP Era: Democratization or Resecuritization? An Assessment of the Institutional and Budgetary Reflections." Research and Policy on Turkey 1.1 (2016): 75-87.


Singer, Sean R. "Erdogan's muse: the school of Necip Fazil Kisakurek." World Affairs (2013): 81-88.


Erçel, Erkan. Psychoanalysis, Fantasy, Postcoloniality: Derivative Nationalism and Historiography in post-Ottoman Turkey. Diss. YORK UNIVERSITY TORONTO, 2014.


Drezov, Kyril. "A Neighbour in Turmoil: Two Waves of Popular Protest in 2013 Bulgaria." Journal of Global Faultlines 1.2 (2013): 52-57.


Üstündag, N. "Gezi Parkı Direnisi ve Türklük." Gezi Park, Resistance in Turkey”). http://gezibrosur. wordpress. com/2013/07/05/gezi-parki-direnisi-ve-turkluk-nazan-ustundag (2013).


Yilmaz, Gözde. "EU conditionality is not the only game in town! Domestic drivers of Turkey's Europeanization." Turkish Studies 15.2 (2014): 303-321.


Öztürk, Ahmet Erdi. "The presidential election in Turkey: History and future expectations." Contemporary Southeastern Europe 1.2 (2014): 110-118.


Chrona, Stavroula, and Tereza Capelos. "The political psychology of participation in Turkey: civic engagement, basic values, political sophistication and the young." Southeast European and Black Sea Studies 17.1 (2017): 77-95.


Gokay, Bulent, and Farzana Shain. "The protests in Turkey: urban warfare in'rebel cities'." Open Democracy (2016).


Tunç, Aslı. "Twitter vs. Penguens on TV:# GeziParkProtests, Social Media Use, and the Generation Y in Turkey." The Eastern Mediterranean in Transition: Multipolarity, Politics and Power (2015): 161.


Smith, R. C. "Promissory notes of a better world| Occupy, radical democracy and the question of revolutionary politics." (2014).


Harvey, David. "Listen, anarchist!” a personal response to Simon Springer’s “why a radical geography must be anarchist.”." Davidharvey. org (2015).


Potuoğlu-Cook, Öykü. "hope with qualms: a feminist analysis of the 2013 Gezi protests." feminist review 109.1 (2015): 96-123.


Tanash, Rima S., et al. "Known unknowns: An analysis of twitter censorship in turkey." Proceedings of the 14th ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society. ACM, 2015.


Tillman, Erik R. "The AKP’s working class support base explains why the Turkish government has managed to retain its popularity during the country’s protests." LSE European Politics and Policy (EUROPP) Blog (2014).


Szulc, Lukasz, and Kevin Smets. "Homonationalism and Western progressive narrative: locating ‘conservative heartlands’ with Zenne Dancer (2012) and its Western reviews." Asian Journal of Communication 25.6 (2015): 551-566.


Ohm, Britta Lucia Ida. "A public for democracy: overcoming mediated segregation in Turkey." Open Democracy (2013).


Aciksoz, Salih Can. "Medical humanitarianism under atmospheric violence: Health professionals in the 2013 Gezi protests in Turkey." Culture, Medicine, and Psychiatry 40.2 (2016): 198-222.


Keyman, E. Fuat. "The AK Party: Dominant party, new Turkey and polarization." Insight Turkey 16.2 (2014): 19.


Porter, Gareth. "Burn Offering." (2006).


Wang, Yuchan, et al. "Understanding the early cycling evolution behaviors for phase change memory application." Journal of Applied Physics 116.20 (2014): 204503.


Bezmez, Dikmen. "Urban social movements in Turkey." Open Citizenship 4.2 (2013).


Adanalı, Yaşar Adnan, and Nina Gribat. "Das Unsichtbare sichtbar machen. Die Networks of Dispossession kartieren türkische Stadtentwicklungsprozesse. Ein Interview mit Yaşar Adnan Adanalı." sub\ urban. zeitschrift für kritische stadtforschung 3.1 (2015): 153-164.


Hale, Sondra. "A propensity for self-subversion and a taste for liberation: An afterword." Journal of Middle East Women's Studies 10.1 (2014): 149-163.


ERKUŞ, Hakan, and U. Ğ. U. R. Ahmet. "NON-LINEAR MARKET BEHAVIOR AT THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi49.49 (2014).


TOPBAŞ, Hasan, and I. Ş. I. K. Umur. "Kurgu İle Gerçeklik Arasında Gezi Parkı Eylemleri ve Soysal Medya." Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4.1 (2014): 197-230.


Koçer, Suncem. "Social business in online financing: Crowdfunding narratives of independent documentary producers in Turkey." new media & society 17.2 (2015): 231-248.


Griffiths, Morwenna. "Encouraging imagination and creativity in the teaching profession." European Educational Research Journal 13.1 (2014): 117-129.


Dagli, Elif, et al. "Respiratory effects of tear gas exposure on innocent by-standers." B50. OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL EXPOSURES AND EFFECTS: INTERDISCIPLINARY SESSION. American Thoracic Society, 2014. A3143-A3143.


Akdeniz, K. G. "Chaotic awareness in Gezipark, chaos." Chaos theory in politics. Springer, Netherlands (2014).


Mengü, Seda Çakar, et al. "Political Preferences of Generation Y University Student with Regards to Governance and Social Media: A Study on March 2014 Local Elections." Procedia-Social and Behavioral Sciences 174 (2015): 791-797.


Esayan, Markar. "Ergenekon: An Illegitimate Form of Government." Insight Turkey 15.4 (2013): 29.


Demirtaş, Mine, Radife Akyıldız Ongar, and Murat Mengü. "Rising Voice of Silent Public: Social Media." Asian Journal of Social Sciences & Humanities Vol 3 (2014): 1.


Edwards, Michael. "Thinking Ahead: Four Questions for NGOs to Ponder." Internet, http://www. ccic. ca/_files/en/what_we_ do/2013_05_14_Thinking_ahead_ME. pdf. Accessed November 3 (2013): 2013.


Gökay, Bülent, and Farzana Shain. "Making sense of the protests in Turkey (and Brazil): Urban Warfare in “Rebel Cities”." Journal of Global Faultlines 1.2 (2013): 58-68.


Castaneda, Ernesto, et al. Waves of Social Movement Mobilizations in the Twenty-first Century: Challenges to the Neo-liberal World Order and Democracy. Lexington Books, 2015.


Vesnic-Alujevic, Lucia. "Young people, social media and engagement." European View 12.2 (2013): 255-261.


Özkan, Behlül. "Turkey's Choice: Is there a way out for Erdoğan?." Political Insight 5.3 (2014): 34-37.


Bardakçi, Mehmet. "2015 parliamentary elections in Turkey: demise and revival of AKP's single-party rule." Turkish Studies 17.1 (2016): 4-18.


McCosker, Anthony. "Drone Vision, Zones of Protest, and the New Camera Consciousness." forthcoming, Media Fields (2015).


Baydar, Gülsüm. "Embodied spaces of resistance." Women's Studies International Forum. Vol. 50. Pergamon, 2015.


Leung, Parry. Labor Activists and the New Working Class in China: Strike Leaders’ Struggles. Springer, 2015.


Martin, Carlos, David Corney, and Ayse Goker. "Mining newsworthy topics from social media." Advances in Social Media Analysis. Springer International Publishing, 2015. 21-43.


Dreyfus, Hubert L. "Bilgi otobanında nihilizm: günümüz çağında anonimlik karşısında bağlılık (EG Atıcı, Çev.)." (2002).


Derman, Giray Saynur, and Hande Oba. "Making a Determination from the Operational Code of a New and Influential Actor: President of Turkey Recep Tayyip Erdogan." Bilig 79 (2016): 45-68.


Herzfeld, Michael. "Heritage and the Right to the City: When Securing the past Creates Insecurity in the Present." Heritage & Society 8.1 (2015): 3-23.


Callinicos, Alex. "Thunder on the Left." International Socialism 143 (2014).


Wolf, S. "Beyond nonhuman animal rights: A grassroots movement in Istanbul and its alignment with other causes." Interface 1.7 (2015): 40-69.


Gürzel, Aylin. "Turkey's role as a regional and global player and its power capacity: Turkey's engagement with other emerging states." Revista de Sociologia e Política 22.50 (2014): 95-105.


Alonso, Angela, and Ann Mische. "June demonstrations in Brazil: repertoires of contention and government’s response to protest." European Sociological Association Research Network on Social Movements Midterm Conference. 2015.


Erben, S. E., and Jale Balaban-Sali. "Social media use of vegan activists in Turkey." Global Media Journal 6.12 (2016): 75-88.


Schoon, Danielle van Dobben. "‘Sulukule is the gun and we are its bullets': Urban renewal and Romani identity in Istanbul." City 18.6 (2014): 655-666.


Konuk, Emre, and Zeynep Zat. "Humanitarian Programs and Interventions in Turkey." Journal of EMDR Practice and Research 9.2 (2015): 106-113.


Holmes, Amy Austin. "On Military Coups and Mad Utopias." South Atlantic Quarterly 113.2 (2014): 380-395.


Odağ, Özen, Özden Melis Uluğ, and Nevin Solak. "Everyday I’m Çapuling." Journal of Media Psychology (2016).


Öncü, Ahmet. "Turkish capitalist modernity and the Gezi revolt." Journal of Historical Sociology 27.2 (2014): 151-176.


Korkmaz, Mahmut. "Sosyal medya-kamu politikaları etkileşimi: Gezi Parkı olayları üzerine bir değerlendirme." (2014).


Gursozlu, Fuat. "Democracy and the Square: Recognizing the Democratic Value of the Recent Public Sphere Movements." Essays in Philosophy 16.1 (2015): 26-42.


Babalik-Sutcliffe, Ela. "Ela Babalik-Sutcliffe—Turkey." disP-The Planning Review 51.1 (2015): 80-81.


Yeoh, Brenda SA. "Affective practices in the European city of encounter: Reflections from a distance." City 19.4 (2015): 545-551.


YILDIRIM, BİRGE. "Transformation of Public Squares of Istanbul Between 1938-1949." 15th International Planning History Society Conference. 2008.


Taş, Tuĝba, and Oĝuzhan Taş. "Resistance on the walls, reclaiming public space: Street art in times of political turmoil in Turkey." Interactions: Studies in Communication & Culture 5.3 (2014): 327-349.


Angell, Elizabeth, Timur Hammond, and Danielle van Dobben Schoon. "Assembling Istanbul: buildings and bodies in a world city: Introduction." (2014): 644-654.


Bilge, Aysegul, and Ozge Palabiyik. "The effect of short films about mental health and disorders on preventing stigmatization in nursing education." Archives of psychiatric nursing 31.1 (2017): 88-92.


Guérot, Ulrike. "Warum Europa eine Republik werden muss!." Eine politische Utopie, JHW Dietz, Bonn (2016).


Arslan, Zerrin. "Geçmişten Bugüne Eleştirel Bir Orta Sınıf Değerlendirmesi." (2012): 55-92.


Ahiska, Meltem. "Counter-Movement, Space and Politics: How the Saturday Mothers of Turkey Make Enforced Disappearances Visible." Space and the Memories of Violence. Palgrave Macmillan UK, 2014. 162-175.


Somay, Bülent. The Psychopolitics of the Oriental Father: Between Omnipotence and Emasculation. Springer, 2014.


Jorgensen, K. E. "Foreign and security policy a case of the politics of alignment." The Europeanization of Turkish public policies. Oxon: Routledge (2015).


GÜMÜùOöLU, T. U. R. G. U. T. "Encounter space and transformation." Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences (2014): 271.


Akdemir, Ayşegül. "Alevis and the JDP: from cautious or neutral relations to open conflict." Eurasian Journal of Anthropology 5.2 (2015): 63-77.


Lowen, Mark. "Erdogan's' New Turkey'Drifts Towards Isolation." (2014).


Gürakar, Tolga. "Bir Direniş Oyunu: Gezi’yi Bourdieu Üzerinden Okumak." Sosyologca 7 (2014).